Quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc

(16:02:38 | 30/12/2014)

             Người ta thường nói “Thời gian là vàng bạc”. Không biết bao nhiêu tiền bạc đã bị tiêu phí vì chúng ta làm việc thiếu tổ chức. TRABELI giới thiệu khóa học “Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc”. Khóa học một ngày sẽ giúp học viên biết sử dụng tối đa quỹ thời gian của mình thông qua việc quản lý tốt không gian làm việc,  sắp xếp công việc và sử dụng kế hoạch thời gian một cách có hiệu quả,  đồng thời phân công một số công việc của mình cho người khác. 

 
Mục tiêu khóa học:  Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Nâng cao tính tổ chức của mình và tổ chức nơi làm việc tốt hơn nhằm đạt hiệu quả làm việc tối đa.
 • Sử dụng những phương pháp hữu hiệu nhất nhằm xây dựng và thực hiện các mục tiêu.
 • Xác định đúng những việc cần làm và lập kế hoạch thực hiện.
 • Nhận biết được những việc gì cần giao cho người khác và biết giao việc có hiệu quả.
 • Kiểm soát những công việc có thể gây cản trở đến năng suất làm việc.
 
Chương trình khóa học: 
 
 • Sức mạnh của sự thay đổi
 • Công thức 4 D
 • Hiểu bản thân 
 • Tổ chức Chỗ làm việc 
 • Xây dựng mục tiêu
 • Tổ chức/ sắp xếp tủ hồ sơ tài liệu
 • Lập kế hoạch
 • Quản lý Khối lượng công việc của mình
 • Thiết lập các quy tắc
 
 
Đối tượng học viên:
 • Nhân viên
 • Cán bộ quản lý 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật