Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả

(22:12:41 | 02/01/2015)

          Các cuộc họp khác nhau về hình thức và quy mô. Đó có thể là một đại hội lớn hay chỉ là một cuộc hội ý nhỏ trong sảnh hành lang của văn phòng. Khóa học này chỉ đề cập đến những cuộc họp nhỏ trong phạm vi một tập thể làm việc của những người cùng có nhiệt huyết, tinh thần làm việc và tài năng. 

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu được giá trị của cuộc họp chính là một công cụ quản lý.
 • Nhận biết được những bước quan trọng nhằm sử dụng thời gian cuộc họp có hiệu quả.
 • Xác định được những công cụ giúp người điều khiển cuộc họp tạo nên một diễn đàn thảo luận cởi mở và an toàn.
 • Phát triển và thực hành kỹ thuật xử lý những hành vi bất lợi, khiến cuộc họp trở nên kém hiệu quả.

 

Bạn sẽ được học về: 

 • Những điều cơ bản của một cuộc họp hiệu quả
 • Điều hành một cuộc họp
 • Những điều hay nhất và dở nhất của những cuộc họp
 • Quy trình và nội dung họp
 • Tổ chức các cuộc họp có hiệu quả
 • Các công cụ điều hành, trong đó có phương pháp tư duy của DeBono và các kỹ năng điều hành cuộc họp
 • Chuẩn bị cho các cuộc họp
 • Kiểm soát một cuộc họp
 • Lập chương trình cuộc họp
 • Lập một kế hoạch thành công
 • Chuẩn bị địa điểm họp
 
 
Đối tượng học viên:
 • Cán bộ quản lý  
 • Cán bộ phụ trách
 • Tổ trưởng


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật