Giải quyết vấn đề và ra quyết định

(22:44:41 | 02/01/2015)

          Để giải quyết các vấn đề phức tạp đòi hỏi phải xác định được bản chất của vấn đề, phân tích nguyên ngân, lựa chọn phương án giải quyết thực thi nhất và thực hiện giải pháp đó. 

          Vì sao có một số người có thể dễ dàng  đưa ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề khó khăn, trong khi những người khác  lại cho rằng vấn đề này không thể giải quyết được? Khi nhìn phương án giải quyết vấn đề, chắc chắn bạn sẽ nói “Ừ, mình cũng đã nghĩ đến phương án đó”. Nhưng thực ra bạn chưa hề nghĩ đến nó.  Câu trả lời không phải chỉ ở sự sáng tạo, tuy sự sáng tạo là  cần thiết. Việc  tìm ra được những giải pháp sáng tạo phụ thuộc vào khả năng chúng ta tìm hiểu và tìm thấy những yếu tố liên quan đến tình huống xảy ra và sắp xếp chúng với nhau một cách thành công. Với tư cách là một cá nhân, các yếu tố và kiến thức đơn thuần chỉ được xử lý tới mức đó. Nhưng nếu biết kết hợp với kiến thức của những người khác (nhân viên, đồng nghiệp, gia đình hay bạn bè), chúng ta có thể mở rộng phạm vi của các giải pháp. Khóa học này sẽ giúp học viên làm được điều đó.
 
Mục tiêu khóa học:  Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Nhận biết các bước giải quyết vấn đề và nêu các công cụ giải quyết vấn đề.
 • Phân biệt giữa nguyên nhân cội rễ và triệu chứng của vấn đề nhằm xác định giải pháp đúng cho vấn đề.
 • Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định thông qua việc xác định phong cách giải quyết vấn đề.
 • Xác định các phương pháp tư duy sáng tạo để đưa ra giải pháp sáng tạo.
 • Xác định 10 quy tắc nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả.
 
 
Bạn sẽ học về:
 
 • Giải quyết vấn đề là gì?
 • Sáu cách tiếp cận về giải quyết vấn đề 
 • Các Phong cách giải quyết vấn đề
 • Bộ công cụ giải quyết vấn đề (Gradients of Agreement, phân tích xương cá, lasso, phân tích chi phí/lợi ích, sử dụng các tiêu chí và phân tích force field)
 • Động đất (Nghiên cứu tình huống)
 • Tư duy vượt ra ngoài bốn bức tường
 • Mô hình Giải quyết Vấn đề
 • Nghiên cứu tình huống của Tập đoàn Peerless Data Corp
 
Đối tượng học viên
 • Cán bộ quản lý
 • Trưởng/phó khoa phòng 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật