Kỹ năng đàm phán hiệu quả

(22:56:42 | 02/01/2015)

       Những người thông thạo nghệ thuật đàm phán đều thấy rằng họ có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, thỏa mãn với kết quả đạt được trong cả cuộc sống lẫn công việc và được mọi người kính trọng tại nơi làm việc.

       Đàm phán là công việc thiết yếu, xuất hiện trong cuộc sống ở các mức độ khác nhau. Khóa học hai ngày sẽ giúp học viên tự tin khi đàm phán với cả khách hàng nội bộ lẫn khách hàng bên ngoài. Họ sẽ học được những kỹ thuật giao tiếp có hiệu quả, biến các tình huống đối đầu thành tình huống cùng nhau giải quyết vấn đề.
 
Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Hiểu được khi nào cần đàm phán và ích lợi của kỹ năng đàm phán tốt.
 • Nhận biết được  tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho quá trình đàm phán trong mọi tình huống khác nhau.
 • Xác định các phong cách đàm phán khác nhau, những lợi thế và bất lợi.
 • Xây dựng các chiến lược nhằm ứng phó với những trường hợp khó đàm phán.
 • Phát triển kỹ năng xây dựng các phương án khác nhau và nhận biết các phương án.
 • Thực hành các kỹ năng trên trong các tình huống khác nhau.
 • Hiểu các nguyên tắc đàm phán cơ bản, bao gồm BATNA, WATNA, WAP và ZOPA.
 
 Bạn sẽ học về:
 
 • Đàm phán là gì?
 • Trao đổi thông tin
 • Người đàm phán giỏi
 • Xây dựng các Phương án hai bên cùng có lợi
 • Chuẩn bị cho Đàm phán
 • Vượt từ Không đến Có
 • Bu lông và Đinh vít
 • Khắc phục những tình cảm tiêu cực
 • Gây đúng ấn tượng cần thiết
 • Chuyển từ Mặc cả đến Dứt điểm
 • Khởi đầu tốt đẹp
 • Giai đoạn Dứt điểm
 
 Đối tượng học viên
 • Cán bộ nhân sự
 • Cấp quản lý  
 • Tổ trưởng


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật