Giải quyết xung đột tại nơi làm việc

(22:35:40 | 02/01/2015)

          Tất cả chúng ta đều phải trải qua những cuộc xung đột. Chúng ta đã từng tranh cãi với vợ hoặc chồng mình, chúng ta bất đồng với bạn bè, và đôi khi chúng ta cãi nhau với người lạ khi đi xem một trận bóng đá. Chúng ta hay quên rằng những xung đột như thế là chuyện bình thường. Mỗi con người là một cá thể và đều có khả năng để xảy ra các cuộc xung đột. Vì không thể ngăn trừ được xung đột, nên điều quan trọng là phải học được cách xử lý xung đột có hiệu quả. Điều thiết yếu trong giải quyết xung đột là phải tạo nên được sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cùng nhằm vào một mục tiêu chung.  Muốn làm được điều đó, cần có sự cởi mở, tinh thần kỷ luật và tính sáng tạo. Thái độ tôn trọng người khác và không buộc tội lẫn nhau sẽ giúp mọi người cùng làm việc vì một lợi ích chung. 

 
Mục tiêu khóa học:  Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Hiểu được xung đột là gì và xung đột phát triển ra sao.
 • Nhận biết được năm phong cách giải quyết xung đột thông thường nhất và các tình huống có thể áp dụng các phong cách này.
 • Nâng cao khả năng truyền đạt thông tin thông qua các kỹ năng giao tiếp bằng lời và không lời.
 • Thực hiện các biện pháp có hiệu quả nhằm giải quyết xung đột.
 • Củng cố sự tin tưởng và nâng cao tinh thần đạo đức của nhân viên.
 • Tăng cường tính tự tin vào khả năng xử lý xung đột nhằm nâng cao năng suất và kết quả công việc.
 
Bạn sẽ học về:
 
 • Vai trò tích cực và tiêu cực của xung đột
 • Kỹ năng đặt câu hỏi và lắng nghe
 • Các loại xung đột
 • Bảy bước nhằm xoa dịu tình hình
 • Johari Window
 • Kỹ năng thúc đẩy
 • Năm giai đoạn của xung đột
 • Các quy định chung
 • Phong cách giải quyết vấn đề 
 • Can thiệp của lãnh đạo
 • Kỹ năng Giao tiếp
 
Đối tượng học viên
 • Cán bộ quản lý
 • Nhân viên
 • Nhân viên tiếp thị, bán hàng


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật