Viết báo cáo và đề tài

(22:51:44 | 02/01/2015)

       Nhiều người đã phải đầu hàng vì cho rằng viết lách là một công việc đáng sợ. Họ không tin vào khả năng ngôn ngũ của mình. Họ thường lục tìm trong đống hồ sơ để nghiên cứu những gì đã có từ trước. Để tránh cảm giác không an toàn, họ cố gắng viết thế nào để gây ấn tượng cho người đọc. Họ tìm những từ đao to búa lớn như thể mình là lão làng trong lĩnh vực mà mình đang viết. Họ trang trí bài báo cáo của mình tỉ mỉ để thể hiện tính cẩn thận. Bằng cách đó họ sẽ không bao giờ có thể trở thành người biết viết một cách tự tin và có hiệu quả. Khóa học hai ngày sẽ giúp học viên hình thành được thói quen và trau dồi kỹ năng viết tốt. 

 Mục tiêu khóa học:  Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Nhận biết được giá trị của việc giao tiếp tốt qua văn bản.
 • Viết những đoạn văn có đầy đủ phần mở đầu, kết nối, phát triển ý và kết luận.
 • Chuẩn bị những bài báo cáo và bản đề xuất có giá trị thông tin, thuyết phục. 
 • Đọc soát lại bài viết của mình nhằm đảm bảo sự tự tin rằng bản báo cáo đã rõ ràng, chính xác, hoàn chỉnh và đúng.
 • Áp dụng các kỹ năng đã học vào công việc thực tế.
 
Nội dung khóa học: 
 
 • Trở thành một người viết tốt
 • Các giai đoạn của viết báo cáo
 • Các quy tắc viết
 • Báo cáo chính thức
 • Sử dụng chỉ số viết dễ hiểu
 • Cách sử dụng các tiêu đề
 • Các đoạn văn
 • Các sơ đồ và đồ thị
 • Các điểm nhấn
 • Viết đề án
 • Thống nhất và chặt chẽ
 • Các chi tiết hoàn chỉnh báo cáo
 • Câu chủ động và câu bị động
 • Ứng dụng thực tế
 
Đối tượng học viên:
 
 • Nhân viên văn phòng 
 • Cán bộ phụ trách bán hàng 
 • Cán bộ quản lý 
 • Cán bộ quản lý trong tương lai.


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật