Xây dựng và quản lý nhóm làm việc hiệu quả

(22:48:35 | 02/01/2015)

           Nhóm là một tập hợp những cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau và cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu chung. Các thành viên trong nhóm phụ thuộc vào thông tin của nhau để thực hiện phần việc của mình và tương tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng nhóm có vai trò điều phối chung và cung cấp nguồn lực, huấn luyện khi cần thiết, duy trì sự phối hợp hay liên kết với những phòng ban khác trong tổ chức.

          Vậy làm thế nào để xây dựng và quản lý được nhóm làm việc hiệu quả? TRABELI xin giới thiệu khóa đào tạo kỹ năng "Xây dựng và quản lý nhóm làm việc hiệu quả"

 
Mục tiêu khóa học:  Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Xác định các loại hình nhóm làm việc.
 • Xây dựng nhóm làm việc có tính đến 12 đặc điểm của một nhóm làm việc có hiệu quả.
 • Củng cố lòng tin và mối quan hệ qua việc phân tích phong cách làm việc nhóm và tác động đến động lực làm việc nhóm.
 • Nhận biết các yếu tố chính tạo nên sức mạnh cho nhóm làm việc.
 • Xây dựng các chiến lược nhằm giải quyết xung đột trong nhóm làm việc.
 • Nhận biết được ích lợi của việc lập kế hoạch hành động và sử dụng công cụ phân tích nhằm hoàn thiện nhóm làm việc.

 Bạn sẽ học về:

 • Các loại nhóm làm việc
 • Phương pháp tư duy của DeBono
 • Mô hình TORI 
 • Quản lý xung đột trong nhóm làm việc
 • Khảo sát các thành viên của nhóm làm việc
 • Mô hình Niềm tin và quan hệ
 • Các tổ chức ngày nay
 • Tạo nên sự nhất trí
 • Các giai đoạn của phát triển nhóm
 • Các yếu tố hình thành nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề trong nhóm
 • Cùng tham gia lãnh đạo
 • Phân tích SWOT
 Đối tượng học viên
 • Cán bộ quản lý
 • Cán bộ giám sát 
 • Lãnh đạo 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật