Tạo động lực làm việc

(22:18:36 | 02/01/2015)

           Nếu nhân viên cảm thấy mình được đánh giá cao và công việc của họ được biết đến thì họ sẽ thấy có động lực làm việc, có tinh thần trách nhiệm và làm việc với năng suất cao. Khóa học sẽ giúp các cán bộ quản lý xây dựng một tập thể làm việc năng động, trung thành và tích cực. Khóa học được thiết kế dành cho các nhà quản lý bận rộn, giúp họ hiểu được nhân viên của họ muốn gì và tạo cho nhân viên điểm xuất phát, giúp họ trở thành những nhà vô địch.

Mục tiêu khóa học: 

Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Định nghĩa tạo động lực làm việc là gì
 • Nắm được những lý thuyết chung về tạo động lực làm việc và áp dụng các lý thuyết này
 • Biết khi nào nên sử dụng củ cà rốt, cái roi và cái cây
 • Nhận biết được nỗi sợ và niềm mong ước ảnh hưởng như thế nào đến động lực làm việc của nhân viên
 • Khai thác những biện pháp nhằm tạo nên một môi trường có động lực làm việc; thiết kế hoạt động tạo động lực.
 
Bạn sẽ học về:
 • Tạo động lực là gì?
 • Xây dựng mục tiêu
 • Giám sát và tạo động lực làm việc
 • Vai trò của các giá trị
 • Các lý thuyết về tạo động lực
 • Tạo nên một môi trường có động lực làm việc
 • Củ cà rốt, cái roi và cái cây
 • Lý thuyết trông đợi
 • Nỗi sợ và niềm mong muốn
 • Thiết kế hoạt động tạo động lực
 • Bản hướng dẫn tạo động lực làm việc
 
 
Đối tượng học viên
 • Cán bộ quản lý
 • Cán bộ giám sát
 • Trưởng/phó  phòng
 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật