Quản lý nguồn nhân lực

(15:26:55 | 30/12/2014)

          Một cơ quan, tổ chức, hay công ty có phát triển hay không phụ thuộc phần lớn vào thái độ làm việc của nhân viên. Nhân viên chính là tài sản quí giá nhất của tổ chức, công ty, chính vì thế công việc quản lý nhân sự luôn luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng.

          Chính vì vậy, TRABELI  tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý nguồn nhân lực”. Khóa học của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng, phương pháp, các quy trình và kinh nghiệm thực tế để có thể quản lý nhân sự công ty hiệu quả.

Mục tiêu khóa học:

 • Nhận biết những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và sự thay đổi trong vai trò của chuyên gia quản lý nguồn nhân lực.
 • Viết bản mô tả công việc và xác định những năng lực cơ bản.
 • Các phương pháp tìm kiếm, tuyển chọn và giữ chân những người giỏi qua sử dụng các kỹ thuật phỏng vấn mô tả hành vi.
 • Giúp nhân viên mới khởi đầu công việc tốt đẹp.
 • Xử lý các vấn đề về tiền lương và phúc lợi.
 • Duy trì mối quan hệ lành mạnh giữa các nhân viên
 • Thực hiện việc đánh giá kết quả làm việc như một quá trình hợp tác.

  Nội dung khóa học:

 • Lập kế hoạch hướng dẫn cho nhân viên mới
 • Tình trạng nghỉ việc không có lý do 
 • Quy trình phỏng vấn
 •  Sự đa dạng tại nơi làm việc
 •  Sử dụng phương pháp phỏng vấn mô tả hành vi
 •  Tiền lương và phúc lợi
 •  Tầm quan trọng của bản mô tả công việc
 •  Vấn đề kỷ luật và chấm dứt hợp đồng
 •  Đăng quảng cáo tìm ứng viên
 

 

Đối tượng học viên:

Các cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách nhân sự, tuyển dụng 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật