Tuyển dụng thành công - các kỹ thuật phỏng vấn

(16:33:23 | 30/12/2014)

           Nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ trong công tác tuyển dụng nhân sự, TRABELI đã nghiên cứu và đưa ra khóa học "Tuyển dụng thành công - Các kỹ thuật phỏng vấn". Khóa học đặt trọng tâm vào việc chuẩn bị trước khi phỏng vấn; chuẩn bị các câu hỏi và ý nghĩa của câu hỏi; kỹ thuật phỏng vấn hành vi qua khai thác những ví dụ cụ thể về kết quả thực hiện công việc trước đây, các chiến lược phỏng vấn. Tiếp đó,chủ đề phỏng vấn hành vi được đề cập đến qua sử dụng kỹ thuật giao tiếp và các loại câu hỏi phỏng vấn khác.

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Nhận biết được những phí tổn mà tổ chức phải trả khi có quyết định tuyển dụng sai.
 • Xây dựng một quy trình phỏng vấn tuyển dụng công bằng và nhất quán.
 • Chuẩn bị quảng cáo tìm người và sử dụng các thị trường khác nhau.
 • Xây dựng bản phân tích công việc và bản mô tả công việc
 • Sử dụng các câu hỏi truyền thống, câu hỏi hành vi, câu hỏi hướng vào kết quả đạt được trước đây, câu hỏi tổng hợp và câu hỏi tình huống.
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp, một kỹ năng quan trọng đối với người làm công tác tuyển dụng.
 • Phỏng vấn hiệu quả đối với những ứng viên đặc biệt.
 • Kiểm tra các thông tin nhận xét về ứng viên một cách hiệu quả.
 • Nắm được những quy định cơ bản về tuyển dụng và quyền con người có liên quan đến quá trình tuyển dụng.
Nội dung khóa học:
 
 • Phí tổn do sai sót khi tuyển dụng
 • Sàng lọc hồ sơ xin việc
 • Vì sao phải sử dụng kỹ thuật phỏng vấn hành vi
 • Lập bảng câu hỏi phỏng vấn có hiệu quả
 • Làm thế nào để thu được những thông tin cần thiết
 • Các vấn đề về đạo đức và pháp luật
 • Hướng dẫn đăng quảng cáo tìm người
 • Kỹ năng phỏng vấn
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Đặt câu hỏi và lắng nghe
 • Viết câu hỏi phỏng vấn
 • Kiểm tra đối chiếu nhận xét về  ứng viên
 
Đối tượng học viên: Các cán bộ nhân sự.


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật