Thấu hiểu tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ

(22:32:54 | 08/01/2015)

 Chủ đề 1: Tâm sinh lý trẻ em theo từng lứa tuổi

 
  • Những điều gì trẻ cần ở cha mẹ?
  • Cha mẹ hiểu biết con mình đến đâu?
  • Ở độ tuổi của trẻ có những đặc điểm gì cha mẹ cần lưu tâm?
  • Phong cách, quan điểm và cảm xúc của cha mẹ tác động đến sự phát triển của con trẻ như thế nào?


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật