Giúp trẻ định hướng tương lai

(22:23:58 | 08/01/2015)

 Chủ đề 5: Giúp trẻ định hướng tương lai

  
  • Gieo niềm tin cho trẻ, giúp trẻ tư duy tích cực
  • Khích lệ ước mơ của trẻ và chia sẻ ước mơ với trẻ
  • Giúp trẻ định hướng nghề nghiệp tương lai
  • Hướng dẫn trẻ xây dựng mục tiêu và lộ trình cuộc sống


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật