Phương pháp dạy trẻ hiệu quả

(22:34:57 | 08/01/2015)

 Chủ đề 4: Phương pháp dạy trẻ hiệu quả 

 
  • Làm thế nào để thúc đẩy tính chủ động và sáng tạo của trẻ?
  • Giúp con bạn phát huy khả năng tự giải quyết vấn đề
  • Chia sẻ cách dạy trẻ tại nhà của các phụ huynh
  • Phương pháp học qua trải nghiệm
  • Phương pháp học tập hiệu quả, Sơ đồ tư duy


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật