Quyền trẻ em và thái độ ứng xử trong các tình huống với trẻ

(22:55:55 | 08/01/2015)

 Chủ đề 2: Quyền trẻ em và thái độ ứng xử trong các tình huống với trẻ

 
  • Trẻ em cần được hưởng những quyền gì theo công ước quyền trẻ em trên toàn thế giới?
  • Trẻ em có những nghĩa vụ gì?
  • Kỹ năng khích lệ, thúc đẩy và thuyết phục trẻ
  • Những tình huống xảy ra trong cuộc sống liên quan đến quyền trẻ em và cách xử lý thế nào cho đúng?


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật