Những nguyên tắc cơ bản về Marketing và bán hàng

(17:03:01 | 30/12/2014)

Nếu ngân sách của bạn dành cho marketing không lớn, điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ không thực hiện được mục đích và mục tiêu kinh doanh của mình – bạn chỉ cần sáng tạo hơn trong chiến thuật marketing của mình mà thôi. Khóa học sẽ giúp học viên học cách thu được lợi ích tối đa từ chi phí marketing tối thiểu.

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Định nghĩa thuật ngữ marketing
 • Khám phá cách sử dụng các hình thức quảng cáo với chi phí thấp để làm cho mọi người biết đến tên mình.
 • Lập kế hoạch marketing và chiến dịch marketing.
 • Sử dụng thời gian thay vì cho tiền bạc để quảng cáo một cách hiệu quả.
 • Thực hiện phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro và cơ hội).

 

Nội dung khóa học:
  
 • Định nghĩa Marketing
 • Triển lãm hàng hóa
 •  Nhận biết các xu hướng thị trường
 •  Xây dựng kế hoạch Marketing
 •  Nghiên cứu thị trường
 •  Phát triển kinh doanh
 •  Các chiến lược thành công
 •  Nói không với việc mở rộng kinh doanh
 •  Tuyên ngôn sứ mạng
 •  Quảng cáo
 •  Tài liệu quảng cáo
 •  Phát triển mạng lưới
 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật