Tạo nên bước đột phá trong bán hàng

(22:28:47 | 02/01/2015)

       Là người bán hàng, bạn hẳn mong muốn vượt qua được sự khước từ của khách hàng để bán được nhiều hàng. Khóa học này sẽ giúp bạn lập kế hoạch, chuẩn bị, và thực hiện thành công kế hoạch bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giảm bớt số lượng người khước từ và tăng tỷ lệ “ném trúng đích” khi kết thúc bán hàng. 

 
Mục tiêu Khóa học:  Sau khóa học, bạn sẽ có khả năng:
 
 •  Xác định các bước cần thực hiện nhằm xây dựng uy tín của bạn. 
 • Xác định các kiểu từ chối mua hàng mà bạn thường gặp nhất
 • Chuẩn bị những câu trả lời thích hợp khi người mua tiềm năng đưa ra những tình huống bất lợi
 •  Vượt qua những lời từ chối của người mua để bán được hàng.
 • Nhận biết được các khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng mua hàng. 
 • Hợp tác thành công với nhóm bán hàng của bạn.
 
 Nội dung khóa học: 
 • Xây dựng uy tín
 • Xử lý các trường hợp từ chối mua hàng (chiến lược chung và chiến lược cụ thể)
 • Khả năng cạnh tranh
 • Vấn đề giá cả
 • Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
 • Tận dụng sự hỗ trợ của nhóm bán hàng
 • Kỹ năng quan sát
 • Tín hiệu mua hàng
 • Xử lý khiếu nại của khách hàng
 • Kết thúc bán hàng
 • Vượt qua những lời từ chối mua hàng
 
 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật