Các kỹ năng thiết yếu trong dịch vụ chăm só khách hàng

(22:44:31 | 30/12/2014)

       Chăm sóc khách hàng (hay Dịch vụ khách hàng - Customer Care) là tất cả những gì cần thiết mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng, tức là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ các khách hàng mình đang có. Như vậy, có thể nói chăm sóc khách hàng là một bộ phận quan trọng trong chiến lược Marketing của doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Xác định được rằng cung cấp dịch vụ là cung cấp giá trị đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân 
 • Hiểu được tác động của hành vi của mỗi cá nhân đến hành vi của những người khác
 • Phát triển tính tự tin và kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp hiệu quả và kiên định
 • Tận dụng thế mạnh của tập thể nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng

 

 Nội dung khóa học: 

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng là gì?
 • Sẵn sàng đương đầu với thử thách
 • Khách hàng của chúng ta là ai?
 • Luyện tập tính kiên định
 • Đáp ứng mong đợi của khách hàng
 • Giao tiếp với những người khó tính
 • Thể hiện tốt bản thân
 • Giải quyết Xung đột
 • Xây dựng Mục đích và Mục tiêu
 • Quá trình giải quyết Vấn đề
 • Các chuẩn mực
 • Bảy bước Giải quyết vấn đề trong Dịch vụ khách hàng
 • Giao tiếp
 • Quá trình Khôi phục
 • Kỹ thuật gọi điện thoại
 • Khắc phục những Vấn đề liên quan đến Dịch vụ khách hàng
 • Xử lý các cú điện thoại của những người mắc bệnh nói nhiều
 • NIỀM TỰ HÀO về Dịch vụ xuất phát từ Nỗ lực của một TẬP THỂ
 • Xử lý các Cuộc gọi của những Người Khó tính
 

 

Đối tượng học viên
 • Nhân viên tiếp thị
 • Nhân viên bán hàng  


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật