Lập kế hoạch bán hàng

(22:56:47 | 02/01/2015)

       Lập kế hoạch là chiếc chìa khóa giúp bạn bán hàng thành công. Sự thành công của bạn hôm nay là kết quả của việc bạn đã hoạch định từ sáu tháng trước. Sau khóa học, bạn sẽ biết cách xây dựng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu và thực hiện mục tiêu bán hàng. Bạn đừng quên công việc lập kế hoạch cho mỗi ngày bao gồm từ việc hâm nóng những cuộc gọi lần đầu, theo dõi những khách hàng tiềm năng và tạo thêm mạng lưới. 

 
Mục tiêu khóa học:  Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua việc lập kế hoạch một cách có hiệu quả. 
 • Biết sử dụng bảng phân tích tiềm năng góp phần tạo nên sự thành công trong bán hàng. 
 • Xác định thị trường mục tiêu và các công ty là khách hàng chiến lược với quy tắc 80/20
 • Phát triển và thực hành các kỹ năng phát triển mạng lưới bất kỳ khi nào có cơ hội. 
 • Phát triển, cải tiến và áp dụng nghệ thuật gọi điện thoại tiếp xúc lần đầu.
 
Nội dung khóa học:
 • Tầm quan trọng của lập kế hoach
 • Quy tắc 80/20 
 • Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu
 • Xây dựng và sử dụng prospect board
 • Hồ sơ khách hàng
 • Hâm nóng các cuộc tiếp xúc lần đầu
 • Triển lãm hàng hiệu quả
 • Nói trước công chúng
 • Xây dựng mục tiêu
 • Giành lại những khách hàng đã mất
 • Xây dựng mạng lưới (Networking)
 • Vượt lên trên và vượt xa
 
 
Đối tượng học viên:
 • Các cá nhân và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng  


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật