Tập huấn giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh

Ngày đăng: 18:34 18/05/2017

Lượt xem: 626

 Tập huấn giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh. 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật