Kỹ năng giao tiếp ứng xử

 • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

  Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

 • Một lớp học kỹ năng giao tiếp ứng xử

  Một lớp học kỹ năng giao tiếp ứng xử

 • Thực hành lắng nghe

  Thực hành lắng nghe

 • Thực hành kỹ năng

  Thực hành kỹ năng

 • Thực hành giao tiếp

  Thực hành giao tiếp

 • Thực hành kỹ năng ứng xử

  Thực hành kỹ năng ứng xử

 • Ảnh các học viên

  Ảnh các học viên

 • Tập huấn kỹ năng giao tiếp

  Tập huấn kỹ năng giao tiếp

 • Học viên thực hành trong buổi tập huấn giao tiếp

  Học viên thực hành trong buổi tập huấn giao tiếp

 • Lớp học kỹ năng

  Lớp học kỹ năng

 • Kỹ năng quan sát

  Kỹ năng quan sát

 • Học viên thực tập trong buổi tập huấn giao tiếp

  Học viên thực tập trong buổi tập huấn giao tiếp

 • Hoạt động tập thể

  Hoạt động tập thể

 • Giao lưu với người bệnh

  Giao lưu với người bệnh

 • Hội thảo giữa thầy thuốc và người bệnh

  Hội thảo giữa thầy thuốc và người bệnh

 • Hội thảo giữa thầy thuốc và người bệnh 2

  Hội thảo giữa thầy thuốc và người bệnh 2

 • Hội thảo giữa thầy thuốc và người bệnh 3

  Hội thảo giữa thầy thuốc và người bệnh 3

 • Chụp ảnh cùng bệnh nhân

  Chụp ảnh cùng bệnh nhân

 • Giao lưu

  Giao lưu

 • Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK tỉnh Điện Biên

  Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK tỉnh Điện Biên

 • Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK tỉnh Điện Biên

  Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK tỉnh Điện Biên

 • Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK tỉnh Điện Biên

  Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK tỉnh Điện Biên

 • Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK huyện Thanh Ba - Phú Thọ

  Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK huyện Thanh Ba - Phú Thọ

 • Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK huyện Thanh Ba - Phú Thọ

  Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK huyện Thanh Ba - Phú Thọ

 • Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK huyện Thanh Ba - Phú Thọ

  Nghệ thuật giao tiếp ứng xử - BVĐK huyện Thanh Ba - Phú Thọ

Các Album khác

Chương trình nổi bật