Tập huấn giao tiếp ứng xử tại BVĐK Tỉnh Thái Bình

Ngày đăng: 10:49 19/11/2019

Lượt xem: 234

 Phát biểu cảm tưởng của học viên về khóa học bằng một bài thơ tặng Cô Giáo rất cảm động

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật