Phân công công việc hiệu quả

(22:55:36 | 02/01/2015)

           Giao việc một cách có hiệu quả là một trong những kỹ năng cần thiết nhất mà nhà quản lý cần có. Làm tốt việc này sẽ giúp bạn vừa giảm bớt gánh nặng công việc cho mình vừa phát triển thêm kỹ năng cho nhân viên. Nhờ việc phân công, phân nhiệm, nhân viên của bạn sẽ được bồi dưỡng để có đủ khả năng làm thay nhiệm vụ của bạn, nhờ đó bạn có điều kiện phấn đấu lên một vị trí cao hơn trong cơ quan.

          Phân nhiệm thường cũng là một trong những kỹ năng khó nhất đối với nhà quản lý. Tuy nhiên, bạn có thể học được kỹ năng này. TRABELI đã nghiên cứu và đưa ra khóa học "Phân công công việc hiệu quả". Khóa học tạo điều kiện cho học viên tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của việc phân nhiệm, trong đó có     vấn đề khi nào cần giao việc và nên giao việc cho ai. Học viên sẽ được đi qua cả quá trình phân nhiệm, từng bước, từng bước một, để thấy rõ các cạm bẫy có thể gặp và làm thế nào để tránh được chúng.
 
Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 
 • Xác định việc phân công, phân nhiệm có ý nghĩa thế nào đối với công việc của họ và làm thế nào để công cụ này giúp họ thành công hơn trong công việc.
 • Xác định các phương pháp phân công, phân nhiệm khác nhau.
 • Sử dụng quy trình tám bước nhằm giao việc có hiệu quả.
 • Hoàn thiện kỹ năng hướng dẫn giao việc, góp phần nâng cao hiệu quả khi phân nhiệm.
 • Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi và lắng nghe.
 • Nhận biết được những cạm bẫy gặp phải khi phân nhiệm và cách phòng tránh.
 • Thực hành các kỹ năng giao việc.
 
Bạn sẽ học về:
  
 • Phân nhiệm là gì?
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Vì sao phải phân nhiệm?
 • Theo dõi khi giao việc
 • Chọn đúng người
 • Thực hành giao việc
 • Họp giao việc
 • Cho ý kiến phản hồi
 • Quy định thẩm quyền trách nhiệm
 • Trở thành người biết giao việc một cách hiệu quả
 • Hướng dẫn khi giao việc
 
 
Đối tượng học viên:
 •  Cán bộ quản lý
 • Giám sát
 • Trưởng/phó khoa phòng


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật