Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng

(22:21:42 | 02/01/2015)

       Có hai điểm đặc trưng cho một người thuyết  trình giỏi: đó là phải có những kỹ năng cần thiết và có sự tự tin. Sự tự tin đó bắt đầu từ việc hiểu rõ điều mình muốn nói và cảm thấy tự tin về kỹ năng giao tiếp của mình. Sau khóa học hai ngày, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng giúp họ nói tốt hơn và trình bày tốt hơn. 

 
Mục tiêu khóa học:  Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Giành được sự đồng cảm của người nghe
 • Giảm bớt nỗi lo lắng và sự sợ hãi
 • Nhận biết được tác dụng và khả năng thu hút người nghe của các phương tiện trực quan
 • Xuất hiện một cách chuyên nghiệp trước công chúng
 • Chuẩn bị và sắp xếp các thông tin dưới nhiều hình thức đa dạng 
 
Nội dung khóa học:
 
 • Giao tiếp
 • Chuẩn bị cho bài thuyết trình
 • Hoàn chỉnh phong cách hội thoại
 • Vượt qua nỗi lo lắng
 • Chia sẻ suy nghĩ với người khác một cách đúng mực
 • Mô hình STARR Pattern
 • Niềm tin
 • Bắt đầu viết
 • Phát triển tính tự tin
 • Giới hạn các thông tin
 • Nâng cao hiệu quả của các cuộc họp
 • Đối tượng người nghe
 • Ngôn ngữ cử chỉ
 • Giọng nói
 • Những tình huống khó
 • Tạo điểm nhấn trong bài thuyết trình
 • Vì sao cần nói?
 • Bài thuyết trình của bạn
 
Đối tượng học viên
 • Nhân viên bán hàng
 • Cán bộ quản lý 
 • Người sẽ trở thành cán bộ quản lý. 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật