Lý thuyết cửa sổ Johari và vận dụng để phát triển bản thân

Ngày đăng: 19:56 18/05/2017

Lượt xem: 840

 Lý thuyết cửa sổ Johari và vận dụng để phát triển bản thân

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật