Kỹ năng mềm trong Y tế

 • Nghệ thuật giao tiếp ứng xử với người bệnh và đồng nghiệp

  Nghệ thuật giao tiếp ứng xử với người bệnh và đồng nghiệp

 • Thay đổi tư duy, đổi mới tác phong thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

  Thay đổi tư duy, đổi mới tác phong thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

 • Thay đổi tư duy, đổi mới tác phong thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

  Thay đổi tư duy, đổi mới tác phong thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

 • Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

 • Trình bày xuất sắc

  Trình bày xuất sắc

 • Thảo luận nhóm tích cực

  Thảo luận nhóm tích cực

 • Thảo luận nhóm tích cực

  Thảo luận nhóm tích cực

 • BV 108

  BV 108

 • Hoạt động tập thể lớp

  Hoạt động tập thể lớp

 • Phân tích bài trình bày

  Phân tích bài trình bày

 • Bệnh viện Bạch Mai

  Bệnh viện Bạch Mai

 • Trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học

  Trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học

 • Thảo luận sôi nổi, nghiêm túc và hào hứng

  Thảo luận sôi nổi, nghiêm túc và hào hứng

 • Tinh thần sẵn sàng sau tập huấn

  Tinh thần sẵn sàng sau tập huấn

Các Album khác

Chương trình nổi bật