Hình ảnh các khóa tập huấn giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách phục vụ của CBYT

Ngày đăng: 09:07 19/11/2019

Lượt xem: 288

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật