Giao tiếp ứng xử trong môi trường bệnh viện

Ngày đăng: 20:44 25/05/2018

Lượt xem: 375

 Các khóa tập huấn Thay đổi tư duy, đổi mới tác phong thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện từ trung ương đến tỉnh, huyện. 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật