Giải quyết vấn đề và ra quyết định

 • Ảnh học viên

  Ảnh học viên

 • Thực hành nhóm

  Thực hành nhóm

 • Lớp học

  Lớp học

 • Học nhóm

  Học nhóm

 • Thảo luận nhóm

  Thảo luận nhóm

 • Thảo luận nhóm 2

  Thảo luận nhóm 2

 • Thảo luận nhóm 3

  Thảo luận nhóm 3

 • Thảo luận nhóm 4

  Thảo luận nhóm 4

 • Chữa bài thảo luận nhóm

  Chữa bài thảo luận nhóm

 • Ảnh bài tập của một nhóm trong lớp học

  Ảnh bài tập của một nhóm trong lớp học

 • Lớp học giải quyết vấn đề

  Lớp học giải quyết vấn đề

 • Thảo luận nhóm 5

  Thảo luận nhóm 5

 • Thuyết trình

  Thuyết trình

 • Thuyết trình 2

  Thuyết trình 2

 • Lớp học kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

  Lớp học kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Các Album khác

Chương trình nổi bật